Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

Lokale kerken en geloofsgemeenschappen worden gevraagd aan te geven voor welke werkvelden men diaconale belangstelling heeft en daarbij graag - waar mogelijk - samenwerking wil nastreven met andere kerken in Apeldoorn.
Vanuit een verzameling van belangstellende kerken wordt per werkveld naar soort hulp- of dienstverlening een cluster gevormd. Ook de sociale partners worden daarbij betrokken. Op deze wijze kunnen alle betrokken partijen elkaar versterken in diaconale diensten.

Toelichting Werkveld Werk & Inkomen

In dit werkveld is de aandacht gericht op zaken, die te maken hebben met armoede, schulden en werkloosheid.

Binnen de diaconie van veel kerken is een volgend beeld herkenbaar:

 1. Praktische goederenhulp
 2. Nood- en Steunfondsen bij acute hulpvragen
 3. Periodiek : bijzondere financiële acties (o.a. vakantiegeld)
 4. Sociale ontmoetingsactiviteiten (maaltijden/eetcafe)
 5. Ondersteunende activiteiten bij werkloosheid
 6. Hulp bij schulden gericht op gedragsverandering

Binnen de Gemeente Apeldoorn is de volgende selectie van sociale partners in beeld:

 1. Stichting CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn)
 2. Interkerkelijke stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn
 3. Werkgroep Vakantiegeld Samen Delen
 4. Werkgroep Apeldoorn tegen Verarming
 5. Werkgroep WW – Cafe

Materiele Hulp

Voor bepaalde doelgroepen wordt periodiek een tas met levensmiddelen beschikbaar gesteld.
De goederenbank van de stichting CNAP is er voor de verstrekking van gratis geselecteerde goederen, zoals
meubels, fietsen, witgoed ten behoeve van geselecteerde doelgroepen.
Schoenendoos acties voor kinderen.
Verzamelacties van voedselpakketten in kerken voor de Voedselbank.
Vakantie- en Kerstpakketten acties voor geselecteerde doelgroepen.

Financiele Hulp

Steeds meer mensen hebben met schulden te maken en zoeken naar wegen om hun probleem op te lossen.
SchuldHulpMaatje wil deze mensen bijstaan in het vinden van een oplossing, een arm om hen heen slaan en samen op zoek gaan naar gedragsverandering, zodat schulden in de toekomst kunnen worden voorkomen.
Daarnaast is deskundig advies voor de diaconie bij schuldproblemen van kerkleden een mogelijkheid.

Steun en Ontmoeting

Gelukkig is er weer meer werk, maar bepaalde doelgroepen lukt het maar niet een baan te vinden.
Het WeeWee Cafe biedt voor deze doelgroepen een ontmoetingsplek om elkaar te ondersteunen en tips uit te wisselen.
Een werkgroep Jophulpmaatje Apeldoorn, waaraan verschillende kerken deelnemen, is op initiatief van ONE sinds kort van start gegaan. Zodra de daadwerkelijke activiteiten vorm krijgen zullen wij als ONE alle kerken hierover nader informeren. 
Maaltijden worden georganiseerd voor geselecteerde groepen, zoals dak- en thuislozen.

No video selected.