Vluchtelingen

Vluchtelingen

Tijdelijke opvang in Apeldoorn

Op dit moment – sinds begin 2019 – is aan de Christiaan Geurtzweg 10 (het voormalige UWV pand) een tijdelijke opvang voor asielzoekers ingericht, een zgn. Prepol. Deze asielzoekers blijven in Apeldoorn tot hun procedure is gestart. Daarna gaan ze andere opvanggelegenheden elders in het land. Het zijn er zo’n 400.

AZC Apeldoorn

Als alles volgens plan gaat verlopen zal begin 2020  in Apeldoorn een AZC van start gaan voor de opvang van vluchtelingen met een status (ongeveer 600 statushouders). Het AZC zal gehuisvest worden in het voormalige GGNet gebouw aan de Deventerstraat. 
ONE Apeldoorn wil de kerken bewegen in ondersteuning van vluchtelingen gezamenlijk te gaan opereren.

Toelichting Werkveld Vluchtelingen

De stichting Kerk en Vluchteling, Present Apeldoorn, verschillende kerken en geloofsgemeenschappen en particulieren zetten zich nu al in om de vluchtelingen in de Gemeente Apeldoorn te ondersteunen en te helpen op diverse terreinen. In de loop van dit jaar zullen alle kerken worden uitgenodigd deel te nemen en activiteiten te ontplooien met het oog op de huisvesting van de permanente AZC aan de Deventerstraat.

No video selected.