Skip to main content

Armoede

One-Apeldoorn heeft een aantal werkvelden gemaakt waarin de diakenen kunnen samenwerken. In het werkveld " Werk & inkomen" wordt nagedacht en invulling gegeven aan een aantal praktische onderwerpen welke je als diaken kan tegenkomen.

Een onderwerp waar we als diakenen binnen Apeldoorn mee te maken kunnen krijgen is " armoede". Zeker in de Coronatijd en de nasleep ervan. 

Maar wat is armoede en hoe onstaat het en wat kun je als diaken er tegen doen en hoe ga je er mee om als het iemand uit je wijk betreft. Wat kun je eigenlijk doen? Is er wat tegen te doen?

Betekenis 

Armoede is als mensen arm zijn en wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben om te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden.

Hoe onstaat het?

In de meeste gevallen gaat het een combinatie van weinig of geen werk, opbouwen van schulden (vaak gevolg van) en de sociale wereld waar diegene in leeft. Om hier uit te komen is veel moeilijker dan erin terecht komen.

Diaken en armoede

Hoe ga je om met armoede als het het als diaken in je wijk of gemeente tegenkomt. Vaak komt de signalering pas als het te laat is. Van belang is om in ieder geval mee te leven met de broer en/of zus. Zorg ervoor dat er dat er in ieder geval eten en drinken is en eventueel dat andere dingen in huis zijn. Vaak is er vanuit de diaconie wel een soort van noodfonds (ondersteuning) geregeld om iemand direct te kunnen voorzien van de eerste levensbehoeften.

Bij mij in de kerk (GKV de Voorhof) hebben we bijvoorbeeld " de Tas" in het leven geroepen. Hier kan je als gemeentelid voeddsel in doen en dit wordt door de diakenen verdeeld onder gemeenteleden die het nodig hebben. Maar ook buiten de gemeente is er voedsel uitgedeeld aan diegene die het nodig hebben.

Zo zijn er tal van dingen te bedenken die als noodhulp (lees: eerste levensbehoefte) gedaan kunnen worden. Het hoeft niet altijd een geldbedrag te zijn. In sommige gevallen is het ook beter geen geld, maar voedsel te geven of andere zaken die men nodig heeft.

Armoede in onze westerse maatschappij zien we liever niet en willen er ook niet mee te maken hebben. Maar je kunt het tegenkomen als diaken, ouderling of pastoraal werker.

Probeer in de gesprekken erachter te komen waar het mis is gegaan. Wat is of zijn de oorzaken geweest dat iemand in die postitie terecht komt. Vaak kun je er als diaken niets tegen doen of voorkomen. Het enige wat dan telt is er zijn voor iemand en een traject proberen uit te stippelen om uit de situatie te komen.

Hoe nu verder?

Primaire hulp bieden is onze taak als diaken. Maar hulp voor een echte uitweg ligt meer op de profesionele weg. In Apeldoorn zijn er tal Sociale voorzieningen waar men terecht kan voor het vragen van hulp. De meeste staan op onze site onder Organisaties en deze komen vanzelf aan bod in de andere blogs en worden dan verder toegelicht wat ze voor iemand kunnen betekenen.

Armoede is er altijd al geweest en daar valt bijna niet tegen te strijden. Maar hulp bieden bestaat net zolang en dat kunnen wij wel. Een luisterend oor, een arm om de schouders, praktische hulp, eenzamen opzoeken en troosten. Wees als christen barmhartig naar de ander en probeer waar het kan hulp te bieden.