WeeWeeCafe

Doelstelling

Ontmoetingspunt voor werkzoekende 50-plussers

Adres

  • Straat: Deventerstraat 40
  • Postcode: 7311 LW
  • Plaats: Apeldoorn

Contact

Informatie

Het Wee-Wee café Apeldoorn is een initiatief om 50+ werkzoekenden een plek te geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten en nuttige info kunnen uitwisselen. Maar vooral ook een gelegenheid om ervaringen te delen en elkaar morele ondersteuning te bieden.

Het Wee-Wee Café is maandelijks geopend op de 4e donderdag van de maand  (10.00 – 12.00 uur) Locatie; De Herberg, Deventerstraat 40 te Apeldoorn.

Het Wee-Wee Café is in januari 2015 tot stand gekomen op initiatief van de pastoraal consulent van de PKN te Apeldoorn waarbij zij aansluiting heeft gezocht met vertegenwoordigers van de Gemeente Apeldoorn, de vrijwilligersorganisatie De Kap, het UWV en Stimenz.  Samen met enkele vrijwilligers vormen zij de initiatiefgroep van het Wee-Wee Café die maandelijks de bijeenkomsten organiseert.  Er wordt een afwisselend programma geboden waarbij zoveel mogelijk op de behoeften cq. wensen van de bezoekers wordt ingespeeld.  De onderwerpen die er zoal zijn behandeld zijn o.a.

Netwerken, Rouwverwerking n.a.v. ontslag, UWV-regelingen, Vrijwilligerswerk, LinkedIN, STAR-methodiek, Wat kan/wil de Gemeente Apeldoorn betekenen voor 50+ werkzoekenden?,

Wat is coaching?, Help mijn WW uitkering loopt af, etc.  Niet altijd wordt er een deskundige uitgenodigd om informatie te verschaffen. Af en toe gaan we ook interactief met elkaar aan de slag rond een onderwerp zoals persoonlijke competenties en talenten. Of zijn we met elkaar in gesprek over wat het leven zinvol voor je maakt. Verder wordt er zo nu en dan een informele activiteit georganiseerd. Onder leiding van een stadsgids zijn we een aantal malen op stap geweest en de afgelopen jaren hebben we in de maand  december een gezamenlijke maaltijd gehouden.

Het programma van het Wee-Wee Café  is als volgt opgebouwd. 

Vanaf 09.45 uur inloop      

Ca. 10.15 uur,  welkomstwoord en mededelingen. (ca. 5 minuten)

Daarna behandeling  van het thema  van de maand (tijdsduur 30 – 45 minuten. Met ingelaste pauze maximaal 60 minuten)

Na behandeling van het thema is er gelegenheid om met elkaar bij en/of na te praten.

Tussen 11.30 uur en  11.45 uur . Afsluiting. (bezoekers kunnen tot 12.00 uur blijven zitten.