SchuldhulpMaatje Apeldoorn

Doelstelling

Deskundige ondersteuning en begeleiding en eerste hulp bij schulden.
Er zijn voor de mensen en werken aan gedragsverandering.

Adres

  • Straat: Hofveld 52
  • Postcode: 7331 KE
  • Plaats: Apeldoorn

Contact

Informatie

Doelstelling

SchuldHulpMaatje Apeldoorn heeft tot doel om met goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning te bieden aan mensen die met financiële problemen te kampen hebben. Hierbij zijn de maatjes de steun en toeverlaat voor mensen die niet meer in staat blijken hun eigen financiën goed te regelen, reeds in de schuldverlening zitten, er dreigen in te geraken of net uit een schuldhulpverleningstraject komen. Preventie , maar ook terugval voorkomen zijn dus naast de begeleiding tijdens het schuldhulpverleningsproces belangrijke onderdelen van SHMA. In elk stadium is de morele steun, die hierbij door het maatje wordt geboden, een zeer belangrijk onderdeel.

Informatie

SHMA heeft 50 maatjes die één of meer mensen begeleiden. Deze hulp duurt soms enkele maanden, maar soms ook veel langer, afhankelijk van de problematiek van de client, maar ook afhankelijk van de mogelijkheid tot zelfredzaamheid.

Om te voorkomen dat er een wachtlijst ontstaat werkt SHMA nauw samen met De Kap en Humanitas. In voorkomende gevallen is er overleg met de client of deze ook door De Kap of Humanitas kan worden geholpen.

Overige Informatie

Na een aanmelding door een nieuwe client of door instantie bij SHMA volgt er een intakegesprek (eventueel in aanwezigheid van de opgevende instantie) tussen de client en de coördinatoren en een toekomstig maatje.

Indien de 'klik' er kan komen tussen client en maatje, start hierna de begeleiding zo spoedig mogelijk.

In dit hele traject van begeleiding maken het maatje en de client afspraken met elkaar waarvan het belangrijk is die ook na te komen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er in de loop van de tijd een zekere vertrouwensband dient te ontstaan.

Promotiefilm SchuldHulpMaatje