Werkwijze en toelichting

ONE Apeldoorn verbindt kerken en geloofsgemeenschappen met elkaar en met Christelijke Sociale Partners, waarmee gedoeld wordt op organisaties, die werken vanuit een christelijke visie en werkgroepen, die zich in kerken vormen rond maatschappelijke diaconale hulpvragen.
Lokale kerken en geloofsgemeenschappen worden gevraagd aan te geven voor welke werkvelden men diaconale belangstelling heeft en daarbij graag samenwerking willen nastreven met andere kerken in Apeldoorn.
Vanuit een verzameling van belangstellende kerken wordt per werkveld een cluster gevormd en gaat een clusterteam met ondersteuning van ONE Apeldoorn onderzoek doen naar samenwerkingsmodellen binnen een werkveld. Ook de Christelijke Sociale Partners worden daarbij betrokken. Op die wijze kunnen alle betrokken partijen elkaar versterken in diaconale diensten.

Een Regiegroep van ONE Apeldoorn stimuleert de kerken en geloofsgemeenschappen de diaconale samenwerking gezamenlijk vorm te geven. Deze groep neemt het initiatief in de opzet en ondersteunt de kerken in het vinden van samenwerkingsvormen binnen de werkvelden.

De insteek is vooral de verbinding tot stand brengen, waarna de kerken binnen hun clusters een gezamenlijke werkwijze vormgeven.

Als u geïteresseerd bent, kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.