Skip to main content

Uitgelicht JobHulpMaatje

Jobhulpmaatje Apeldoorn wil graag meer informatie delen met de Apeldoornse kerken. www.Jobhulpmaatjeapeldoorn.nl 

Zouden jullie hieraan in jullie KERKBLAD of op een andere wijze aandacht willen schenken ? Vooral als gevolg van corona houdt men rekening met een toename aan hulpvragen.
 
JobHulpMaatje is sinds kort in Apeldoorn met hulp van kerken ontstaan en heeft als doel dat zich o.a. gemeenteleden kunnen inzetten voor de medemensen die geen werk kunnen vinden.
JobHulpMaatje steunt vanuit naastenliefde en bijbelse motivatie kwetsbare groepen in hun weg naar (vrijwilligers)werk. In onze ondersteuning naar het helpen vinden van werk is
de betrokkenheid van kerken erg belangrijk voor JobHulpMaatje. De steun vanuit het diaconie van de kerken draagt bij aan de missie waarin ook kwetsbare personen kunnen meedoen in de samenleving.
Deze steun kan zich in verschillende vormen voordoen: zo is het mogelijk om ondersteuning te bieden door een Maatje te worden, waarbij een getrainde vrijwilliger met een werkzoekende meeloopt.
Daarnaast worden andere vormen van jullie ondersteuning en gebed op prijs gesteld.