Skip to main content

Opvang via Takecarebnb

Mensen kunnen statushouders opvangen via Takecarebnb. Takecarebnb is een landelijke stichting die contact legt tussen statushouders en gastgezinnen die hun huis openstellen voor opvang.

Via deze stichting hebben de afgelopen 3 maanden bijna 200 mensen zich opgegeven als gastgezin. Een aantal mensen heeft daarover de afgelopen tijd ook verteld in media, zoals dominee Van den Dool uit Broek op Langedijk. Bijzonder is dat de directeur van Takecare zelf ook een vluchteling opvangt. 

Recent besteedden Christelijknieuws en Kerk in Actie aandacht aan het werk van Takecarebnb. Ook ontving de stichting vorige maand de waarderingsprijs van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Oproep Theoloog des Vaderlands Almatine Leene

Op dit moment is er in Nederland sprake van een flinke crisis met betrekking tot de huizenmarkt. Die raakt vluchtelingen op twee manieren. Allereerst zijn er voor duizenden vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen geen huizen beschikbaar en ten tweede zijn er nieuwe vluchtelingen die geen plek in asielzoekerscentra kunnen krijgen. De oplossingen die voor deze problemen worden gezocht zijn ingewikkeld. Maar daarmee is gelukkig niet alles gezegd want jij kan helpen!  

Takecarebnb geeft de mogelijkheid om gastgezinnen met vluchtelingen te matchen. Heb jij voor drie maanden een ruimte over in je huis? Gebruik die dan om 3 maanden onderdak te bieden aan een statushouder. Dat is niet alleen een prachtig gastvrij gebaar voor de woningzoekende, maar ook een bijzondere ervaring voor gastgezinnen. Ik weet zeker dat je kennis over de wereld en jezelf daardoor wordt verrijkt. In Hebreeën 13:2 staat een bijzondere aansporing tot gastvrijheid: ‘En houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen’. Wie wil die kans nu voorbij laten gaan?” 

Overweegt u om gastgezin te worden? Meld u zich dan aan via https://takecarebnb.org/gastgezin/