Vakantiegeld Samen Delen

 Vakantiegeld Samen Delen 2021

‘Ik wist niet dat er nog mensen waren, die zomaar iets geven voor een ander’ zei een alleenstaande vrouw vorig jaar, met tranen in de ogen. Door de gift van Vakantiegeld Samen Delen kon ze haar zus bezoeken in het westen van het land.

Daar was ze al jaren niet geweest, maar nu kon ze een treinkaartje betalen. Met haar gewone budget is daar geen ruimte voor. Leven van een minimuminkomen brengt mensen nogal eens in een sociaal isolement. Dat geldt ook voor gezinnen. In Apeldoorn groeien ongeveer 2100 kinderen op in armoede. Dat beperkt hen in hun ontwikkeling. Een sportclub of muziekles, alles kost geld. En langdurige armoede betekent helaas vaak ook een slechtere gezondheid.

Het zijn soms twee gescheiden werelden: de mensen die het financieel goed hebben en de mensen die leven van heel weinig. In de kerk geloven we in verbondenheid tussen mensen, in de waardigheid van ieder mens en in samen delen. De actie Vakantiegeld Samen Delen geeft daar handen en voeten aan. De vrijwilligers die het geld bij de mensen brengen, maken vaak mee dat ontvangers ontroerd zijn en dankbaar. Dat is waar we het voor doen. Tegelijk willen we door de actie mensen de kans bieden met andere hulpvragen de weg te vinden naar de kerken.

Wie het financieel goed heeft, en in mei wellicht een mooi bedrag ontvangt als vakantiegeld, nodigen we uit om te delen met een plaatsgenoot via deze actie van de kerken in Apeldoorn en omgeving. Dit jaar doen Beekbergen, Lieren en Loenen voor het eerst ook mee. Zo groeit het aantal kerken dat zich bij deze actie aansluit. En dat is mooi, want ook het aantal aanvragen neemt ieder jaar toe. De langdurige coronacrisis raakt mensen met een krappe portemonnee hard. Vorig jaar konden we met deze actie 1600 mensen blij maken. We verwachten dat het aantal aanvragen ook dit jaar weer fors zal stijgen. 

U vindt de complete informatie over geven en aanvragen op de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl. Daar (en op de website van onze geloofsgemeenschap) is de folder met alle informatie te downloaden. In de kerk is de folder ook beschikbaar op papier.

Aanvragen en giften zijn welkom t/m 3 juni. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. U kunt ook een gift geven via de QR-code. Dat maakt geven nog gemakkelijker! 

Helpt u mee om deze tiende editie van Vakantiegeld Samen Delen tot een succes te maken? 

 Hartelijk dank namens de coördinatoren van de maten,

Jos Sander (De Voorhof)

Jeannette Hofstede en Alida Stuut (Berea De Maten)

Ilonka Noort en Sjors Pol (De Drie Ranken)