Pleegouders gezocht!!!!!

Veel kinderen en jongeren worden in hun gezin geconfronteerd met grote problemen, waardoor zij (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Pleegzorg van het Leger des Heils Gelderland biedt verschillende vormen van pleegzorg voor kinderen en jongeren van 0-21 jaar. 

Pleegzorg Leger des Heils Gelderland zoekt pleegouders voor deze kwetsbare kinderen. Ook in uw gemeente willen we in gesprek met mensen die zoeken naar een manier om invulling te geven aan het verlangen om iets voor deze kinderen te betekenen.  Op 8 februari 2021 willen we een online informatieavond over pleegzorg houden.

Om zoveel mensen te berieken is onze vraag of u de meegestuurde flyer op de beamer zou willen laten zien. En wellicht mag de flyer ook in uw kerkblad worden geplaatst. Hartelijk bedankt voor uw medewerking om onze zoektocht naar pleegouders zo breed mogelijk bekent te maken.

Download de flyer voor meer informatie