Ken je dat ‘vreemdeling zijn’?

In de bijbel wordt nogal eens gesproken over vluchtelingen en vreemdelingen. Doorgaans op een heel andere manier dan in de politiek. Een prachtig verhaal is de ervaring van Mozes als vreemdeling. Je vindt dat in Exodus 2:18-22. 

Mozes is op de vlucht geslagen nadat de farao erachter is gekomen dat hij een Egyptenaar heeft vermoord. Hij komt in een voor hem onbekend gebied aan de andere kant van de woestijn. Een behoorlijke afstand voor iemand die aan de luxe van het Egyptische hof is gewend. Als Mozes bij de put in Midjan is, ziet hij de dochters van priester Reüel die hij helpt bij het laten drinken van de kuddes schapen en geiten. Hun vader is verbaasd dat ze hem niet meegenomen hebben: denk aan de wet van de gastvrijheid! Hij geeft een van zijn dochters aan Mozes tot vrouw. 

Mozes maakt mee wat veel vluchtelingen in ons land meemaken: je hebt een goede functie in je eigen land, maar als je gevlucht bent, moet je opnieuw beginnen en dat hoor je bijv. in de naam van een van zijn zonen. 

Het verhaal stelt ons zo de vraag of we dat herkennen? Of we soms zelf wel eens ervaren vreemdeling te zijn, ergens niet thuis zijn, niet bij te horen. Daar eens goed over nadenken, kan ons helpen iets te begrijpen van wat een vreemdeling in ons land meemaakt… 

Gezinnen horen samen - teken de petitie
Gevluchte gezinnen die door oorlog of onderdrukking van elkaar gescheiden zijn, hebben het recht om weer bij elkaar te zijn. Dit heet gezinshereniging. Op papier is dit in Nederland goed geregeld. Maar in de praktijk is het ingewikkeld, langdurig en duur. UNHCR is een petitie gestart om het kabinet op te roepen dit te verbeteren. De petitie is te vinden op de website van de UNHCR en als ONE roepen we iedereen op: Teken de petitie.

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
We weten allemaal hoe beroerd de situatie is in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We willen je oproepen om samen met andere gelovigen op te staan voor een beter leven voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. Op de websites van kerken en christelijke NGO’s kunt u daarvoor een gift geven! 

Stand van zaken AZC-Deventerstraat
Hoewel de werkzaamheden op het terrein bij de Deventerstraat zijn gestart, is de verwachting dat de eerste bewoners er pas zullen arriveren in het eerste kwartaal 2022. De voorbereidingen en de benodigde procedures namen meer tijd in beslag dan verwacht. 

Verlenging Christiaan Geurtsweg
Daarom heeft het COA de gemeente ook gevraagd om langer van het oude Univé- gebouw gebruik te mogen maken. Aanvankelijk zou het COA dat gebouw gebruiken tot medio 2020. Gedacht werd dat de permanente AZC aan de Deventerstraat tegen die tijd open zou gaan. Dat wordt dus nu bijna twee jaar later. Eind vorig jaar is toestemming gegeven om de locatie aan de Christiaan Geurtsweg open te houden tot 1 april 2022.. 

Dat die goedkeuring is gegeven zal mede te maken hebben gehad met het feit dat de opvang van asielzoekers aan de Christiaan Geurtsweg tot nu toe zonder grote problemen is verlopen. De samenwerking met de bewoners, bedrijven en instellingen in de directe omgeving en de vrijwilligersorganisaties in Apeldoorn is trouwens ook goed. Al is de inzet van vrijwilligers behoorlijk teruggeschroefd vanwege corona.