Lokale Diaconale markt

Jammer dat corona roet in het eten gooit nu we zo’n mooi plan hebben om een diaconale markt in Apeldoorn te organiseren. Maar het plan is er en het draaiboek leggen we niet in de kast......

– we wachten alleen op een gelegenheid zodra het weer kan. De bedoeling van deze markt is vooral elkaar informeren, stimuleren en ontmoeten als diaconieën en organisaties die diaconaal actief zijn in Apeldoorn.  We melden dus alvast dat alle Apeldoornse diaconieën worden uitgenodigd! 

We hebben alvast een aantal sprekers bereid gevonden om mee te doen. 

En natuurlijk nodigen we ook zoveel mogelijk sociale partners uit om op deze markt hun “waar” te tonen en diakenen te informeren. 

Daarnaast gaan we deze markt ook toegankelijk maken voor kerkleden, die het diaconale werk een warm hart toe dragen en er belangstelling voor hebben

Wat in het vat zit………..

marktkraam