Vakantiegeld Samen Delen

Actie Vakantiegeld Samen Delen: juist nu!

Hartelijk dank voor uw gift. En dan heb ik het niet alleen over het geldbedrag, maar vooral over het hartverwarmende gebaar. Uw gift komt volledig ten goede aan de kinderen, de intenties erachter komen geheel ten goede aan mezelf en aan het vertrouwen in mezelf, anderen en de toekomst.’

‘Wij zijn heel blij dat we iets hebben ontvangen. Nu kunnen we voor de winter nieuwe schoenen en een winter jas halen. En verder, als er wat over is, zien we wel wat we er mee doen. Ik heb ook nog een paar kleinkinderen die jarig worden, dus het geld wordt goed besteed. Dank jullie wel.’

Zomaar twee reacties van ontvangers van vakantiegeld in een eerder jaar.

Dit jaar staan we er met zijn allen anders voor: al weken houdt het coronavirus ons in zijn greep en het ziet ernaar uit dat daar voorlopig weinig verandering in komt. Al mogen kinderen weer naar de opvang en naar school en mag er door jongeren weer gesport worden, het wordt zo langzaamaan wel duidelijk dat we nog een hele tijd zullen moeten leven in de “anderhalvemeter-samenleving”.

Mede daardoor is er een groeiend besef dat we het samen zullen moeten doen: rekening houden met elkaar, aandacht hebben voor de ander is essentieel om deze moeilijke periode goed door te komen. Het gaat hierbij om belangstelling en zorg, maar tegelijk om materiële zaken. Juist nu ook de economie opnieuw in zwaar weer komt, maken we ons zorgen om onze banen, om de loopbaanperspectieven van onze kinderen. Hoe houden we onszelf en elkaar overeind?

In deze situatie is het goed om ons te realiseren dat er mensen zijn die al jaren in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, die jaar in, jaar uit zorgen hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen en die zich eigenlijk nooit een extraatje kunnen veroorloven.

Vergeleken bij hen hebben de meesten van ons het niet slecht, zelfs nu niet. Velen van ons hebben deze maand net iets meer te delen vanwege het vakantiegeld dat we krijgen. Een mooie gelegenheid om iets voor een medemens in onze directe omgeving te doen: een persoon, een gezin dat niet nu plotseling in financieel zwaar weer is komen te zitten, maar het al veel langer lastig heeft.

Met de actie Vakantiegeld Samen Delen staan we stil bij de soms grote verschillen in inkomsten en delen we met plaatsgenoten die het minder hebben. Juist vanuit ons geloof weten we dat we elkaar gegeven zijn om elkaar te dienen, ook in een periode waarin we het zelf minder gemakkelijk hebben.

Over de anderhalve meter heen elkaar de hand reiken door iets van ons extraatje, het vakantiegeld, te delen; dat maakt duidelijk dat we het samen kunnen bolwerken.

In de kerk zijn folders verkrijgbaar waarin alle informatie te lezen is over zowel giften als 

aanvragen. Alle informatie staat ook op de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Aanvragen en giften zijn welkom t/m 4 juni. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.  Het aantal aanvragen stijgt ieder jaar. Daarom hopen we dat ook het bedrag aan giften stijgt, juist nu als blijk van werkelijke solidariteit! Helpt u mee