Corona hulplijn update 2

Logo Corona meldpunt

We zijn nu bijna 4 weken gestart met onze CORONA HULPLIJN en komen nu gemiddeld op 1 hulpvraag per dag. 
We hadden wat meer verwacht. Dit kan te maken hebben met de onbekendheid, waar we nu iets aan doen met advertenties en redactionele stukken in huis-aan-huisbladen in Apeldoorn. Wekelijks kort interview bij RTV Apeldoorn. Vermelden van Corona Hulplijnnummer op de websites van de deelnemende kerken. Het is een landelijke trend bij vele hulporganisaties.
Hulp bieden vinden we wellicht makkelijker, dan hulp vragen. Toch voorzien we in een behoefte. Hoe langer deze vreemde situatie zal bestaan hoe lastiger het wordt om er altijd te zijn voor elkaar en vol te houden. We houden rekening met een toename van hulpvragen.

Wat zijn de vragen?

De hulpvragen zijn behoorlijk divers. Ze hebben te maken met eenzaamheid en alleen voelen. Behoefte om eens met iemand te praten. Maar ook de vraag of iemand boodschappen kan doen of eten koken komen voorbij. Veel praktische aanvragen.

Tips!

Naast veel vragen komen er ook nog bijzondere tips binnen. Bijvoorbeeld of we iets kunnen betekenen voor familieleden van mensen die die stervende zijn, thuis of in een hospice.

We ontvingen een tip uit een van de kerken om Supermarkten in heel Apeldoorn te informeren over de mogelijkheid, dat klanten, die door omstandigheden
niet in staat zijn zelf boodschappen te doen  en online bestellen niet beheersen of deze mogelijkheid niet hebben, te verwijzen naar het Coronahulpnummer.
Vele supermarkten hebben we n.a.v. deze tip bezocht en informatie achter gelaten. De meeste supermarkten stelden het op prijs en vonden het een sympathiek
gebaar. Ze wilden in voorkomende gevallen hun klanten naar deze mogelijkheid verwijzen.

Cijfers!

We horen elke dag via het nieuws de laatse cijfers over het aantel gestorven mensen, ziekenhuis opnames etc. Maar ook wij hbben wel wat cijfers om te delen natuurlijk. Er zijn nu 13 deelnemende kerken en 3 deelnemende kerken voor alleen de eigen leden. Van die kerken zijn 25 mensen actief in de hulplijn zelf, dit zijn de mensen die regelmatig een telefoonshift draaien. We schatten een totale beschikbaarheid van hulpaanbieders uit de kerken op 150-200 personen die een gesprekje aangaan, boodschappen doen etc.

Toekomst??

Op termijn overwegen we een soort sociale/diaconale hulplijn van de kerken vorm te geven voor mensen in schulden, armoede, werkloosheid, vluchtelingen, informele zorg
als doorverwijzer/verbinder voor lokale stichtingen, die vanuit eenzelfde levensvisie (deskundig) klaar staan om hulpvragers te ondersteunen.

Rest ons jullie in deze bijzondere tijd rust, vrede en vooral ook gezondheid toe te wensen.
Fijne Paasdagen toegewenst. Het zijn nu Paasdagen met ongetwijfeld een andere beleving dan andere jaren.
Met de bede “Heer, ontferm U over deze wereld in onrust” willen we afsluiten. 

 Logo hulplijn