Vakantiegeld Samen Delen

vakantiegeld samen delen

Vakantiegeld Samen Delen, ook nu!
Nu we geconfronteerd worden met het coronavirus en ons gevraagd is sociaal contact zoveel
mogelijk te vermijden beseffen we eens te meer hoe belangrijk samenleven is. Hoe gewoon het was
om elkaar te ontmoeten, erop uit te gaan, plannen te maken en juist nu verlangen we naar die
vanzelfsprekendheid. Iedereen hoopt binnen niet al te lange tijd er weer op uit te kunnen trekken,
gezond en wel. Ook nu zijn we bezig met de vraag of en zo ja, waar we deze zomer naartoe op
vakantie gaan. Maar er zijn ook veel mensen die daar eigenlijk altijd alleen maar van kunnen dromen.
Voor hen is een vakantie simpelweg sowieso onhaalbaar, beter gezegd onbetaalbaar..


Ondanks alles wordt dit jaar de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden, voor de negende keer.
Ook onze kerk doet dit keer weer mee, samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn.
Het gebied van de actie is uitgebreid omdat weer meer kerken meedoen. De actie omvat nu de stad
Apeldoorn, Ugchelen, Beemte Broekland, Wenum Wiesel, Het Loo en Hoog Soeren.
Met deze actie vragen we aandacht voor de grote verschillen in inkomen onder de inwoners van
Apeldoorn. We nodigen mensen die het financieel goed hebben uit om een deel van hun
vakantiegeld te delen met wie weinig hebben. Juist nu we aan den lijve ondervinden hoe belangrijk
solidariteit is!
Tot en met begin juni zult u meerdere keren aan de actie worden herinnerd. U hoort dan ook hoe u
een aanvraag kunt doen of hoe u uw financiƫle bijdrage kunt leveren. Alvast een eerste herinnering!