Corona hulplijn update

Logo Corona meldpunt

We hebben er nu bijna een week opzitten met de CORONA HULPLIJN.
Goed om een update te doen van wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen week.
We zijn nu gestart met een bezetting van de Hulplijn met ruim 20 personen
Totaal 12 deelnemende kerken hebben zich gemeld, d.w.z. kerken, die hulpaanbieders willen/zullen inzetten uit de eigen gemeente voor eigen leden en mensen in nood buiten de kerken.
Daarnaast hebben we 3 andere kerken, die graag geïnformeerd willen worden over hulpvragen van mensen uit de eigen gemeente.  Allemaal nog even wat onwennig, maar de eerste hulpvragen komen binnen en zijn  aan de betreffende kerken ter behandeling voorgelegd.
Het gaat om vragen, die met eenzaamheid te maken hebben (gesprekken), behoefte aan praktische hulp bij boodschappen doen voor oudere mensen of adviezen rond financiële zaken.
Ook melden zich mensen aan, die hulp aan willen bieden, maar (nog) geen lid van een kerk zijn, maar geloof wel belangrijk vinden.
Na een gesprekje nemen we deze aanbieders ook op in ons bestand van hulpaanbieders en zullen ze ook inzetten waar nodig.

Verder heeft u wellicht gezien dat in de kranten aandacht is voor de Hulplijn en ook de radio interesse toonde.
Kortom de CORONA HULPLIJN begint meer vorm te krijgen.

We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen op langere termijn.
Goed om dit werk nu als gezamenlijke kerken in Apeldoorn te kunnen doen en vooral ook te bidden voor al die mensen, die door corona worden getroffen.

Logo hulplijn