Sociale partners Apeldoorn in beweging

Zoals de meesten van u bekend is, willen we vooral verbinder zijn van kerken met onze sociale partners. De komende maanden willen we met hen in gesprek gaan hoe we de verbinding met de kerken zouden kunnen versterken.

In een aantal stukjes zullen we ze nog even kort voorstellen.

Lees verder

Kort leuk nieuws

Eigenlijk zijn we er best een beetje trots op, dat vanuit verschillende plaatsen in het land belangstelling wordt getoond voor de wijze waarop we in Apeldoorn vorm willen geven aan ons diaconale netwerk ONE.
Workshops op landelijke diaconale dagen hebben hiertoe bijgedragen.
Ook worden we uitgenodigd voor presentaties in het land te geven.
Mooi toch ? Willen we toch graag even laten weten.