One Apeldoorn gaat verder

informele zorg

In de loop van dit jaar wil ONE Apeldoorn onder de aandacht brengen :
          * werkloosheid voor moeilijk bemiddelbare groepen
          * zorg voor vluchtelingen (statushouders)
          * informele zorg voor ouderen en achtergestelden
          * rol en betekenis van steungezinnen in opvang van jongeren

Van start met werkveld Werk & Inkomen

werk en inkomen

Een groep van 12 kerken/geloofsgemeenschappen uit Apeldoorn is gestart met een eerste onderzoek naar samenwerkingsmodellen op het gebied van Werk & Inkomen.

Lees verder